"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2020-10-16
Zapraszamy na kolejne szkolenie z cyklu Fundrasing w NGO
Jeśli chcesz się dowiedzieć, kiedy i jakie metody fundraisingu mogą być najbardziej efektywne dla działań Waszych organizacji zapraszamy 22.10.2020 r. o godzinie 17.00 do pracowni Fundacji Ogarnij Emocje w Wołominie, ul. Żelazna paw. 1b, na spotkanie z fundraisingiem. Szkolenie poprowadzi ZBIGNIEW WEJCMAN, który od wielu lat specjalizuje się w tematyce bezpośrednio i pośrednio związanej ze zdobywaniem środków niezbędnych do prowadzenia  każdej organizacji.  
 
Szkolenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Dla zachowania bezpieczeństwa ilość miejsc jest ograniczona do 6 osób.
Uczestnicy biorą udział w szkoleniu na własną odpowiedzialność i deklarują, że nie mają oznak zakażenia COVID 19.
 
Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl