"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
 
Filtruj:
2018-10-17
Temat szkolenia: "Realizacja zadań publicznych i ich rozliczanie"
2018-09-24

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO, W TYM PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

2018-09-12
Zapraszamy na szkolenie dla NGO nt. "Sprawozdania z realizacji zadań publicznych oraz środki na rok 2019"
2018-06-11
Temat szkolenia: "Ustawa o ochronie danych osobowych"
Serdecznie zapraszamy
2018-05-21
Temat szkolenia: "Prawa i obowiązki obowiązujące przy prowadzeniu organizacji pozarządowej"
2018-04-23
Zapraszamy na szkolenie dla NGO
2018-02-28
Temat szkolenia: "Wolontariat - nasz wyznacznik".
Serdecznie zapraszamy !
2018-02-06
Temat szkolenia: "Finanse w klubach sportowych i innych organizacjach pozarządowych".
2018-01-15
Temat szkolenia: "Pozyskiwanie środków na działanie organizacji pozarządowych w 2018r."
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
 
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl