"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
 
Filtruj:
2017-12-07
Temat: "Zmiany w przepisach dla organizacji samorządowych obowiązujących w nowym 2018 roku
2017-11-14
Temat: "Wypełnianie oferty realizacji zadania publicznego - cz. II"
2017-10-23
Temat: Wypełnianie oferty realizacji zadania publicznego
2017-10-03
Dyżury z Doradztwa organizacyjnego dla NGO – Andrzej  Rybus – Tołłoczko 
Dyżury dotyczące doradztwa organizacyjnego dla powstających i istniejących organizacji pozarządowych, doradztwo podnoszące skuteczność NGO, fundraising i promocja....
2017-09-12
Temat: Warsztaty dla NGO dotyczące rozliczania dotacji otrzymanych w ramach zadańpublicznych
2017-06-26
Informujemy, że dyżur Pana Andrzeja Rubusa-Tołłoczki  został przełożony z dnia 27.06.2017 r. na dzień 29.06.2017 r. w godzinach 16:00 – 18:00
2017-06-12
Dyżury z Doradztwa organizacyjnego dla NGO – Andrzej  Rybus – Tołłoczko 
Dyżury dotyczące doradztwa organizacyjnego dla powstających i istniejących organizacji pozarządowych, doradztwo podnoszące skuteczność NGO, fundraising i promocja.....
2017-05-19
W Punkcie Doradztwa dla organizacji NGO z terenu Powiatu Wołomińskiego dyżur Pana Andrzeja Rybusa-Tołłoczko z dnia 23.05.2017 r. został przeniesiony na 22.06.2017 r.
2017-05-17
Temat: Pozyskiwanie środków zewnętrznych - Granty w ramach Projektu Grantowego
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
 
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl