"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
   ...  
6
 
 
Filtruj:
2019-05-31
Temat szkolenia: "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży"
2019-05-13

Serdecznie zapraszamy na szkolenie do Punktu Doradztwa w Wołominie w dniu 16.05.2019r. w godz. 17.00 - 19.00
2019-04-11
Temat szkolenia: "Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w organizacjach pozarządowych"
2019-03-15
Temat szkolenia: "Realizacja zadań publicznych i ich rozliczanie"
2019-03-05
W 2019 r. LGD "Równiny Wołomińskiej" realizować będzie 4 projekty które będą współfinansowane wraz z Powiatem Wołomińskim.
2019-02-22
Temat szkolenia: "Realizacja zadań publicznych i ich rozliczanie"
2019-01-09
Temat szkolenia: "Usługi turystyczne dla organizacji pozarządowych"
2018-12-06
Temat szkolenia: "Realizacja zadań publicznych i ich rozliczanie"
2018-11-13
Temat szkolenia: "Organizacja Pożytku Publicznego - obowiązki i zasady rozliczania się OPP"
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
   ...  
6
 
 
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl