"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Konkurs na wybór LSR

W ramach ogłoszonego konkursu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego LGD "Równiny Wołomińskiej" w dniu 07.06.2023r. złożyła LSR na lata 2023 -2027

Nowa Strategia LGD „Równiny Wołomińskiej” na lata 2023-2027 w dniu 07.06.2023 została złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W nowym programowaniu planowana jest realizacja przedsięwzięć dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, ogólnodostępnej infrastruktury społecznej oraz wzmocnienia kapitału społecznego w rozwój lokalny i włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów oraz ludzi młodych. W chwili obecnej LGD czeka na rozstrzygnięcie konkursu na wybór LSR na lata 2023 - 2027. Strategia, która została złożona na UMWM dostępna jest w zakładce LSR LGD "RW" na lata 2023 - 2027

wejście

Walne Zebranie Członków

W dniu 05.06.2023 r. Walne Zebranie Członków, na którym została podjęta Uchwała zatwierdzająca ostateczną wersję Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027. LSR jaka zostanie złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego można znaleźć na stronie LSR LGD "RW" na lata 2023 - 2027

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)


Wnioski na wybór nowej strategii można składać od 11 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.

Nasza lokalna grupa działania będzie pracować nad strategią rozwoju w ścisłej współpracy z sektorem publicznym, gospodarczym i społecznym na terenie gmin: Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Zabrodzie, Zielonka

Celem zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru będziemy organizować spotkania konsultacyjne w gminach członkowskich i konsultować pomysły oraz sugestie, aby nasza strategia była jak najbardziej dopasowana do potrzeb społeczności lokalnej.

Ogłoszenie dostępne jest pod linkiem.
Ogłoszenie o naborze
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl