"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

NURTW dniu 20.09.2011 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o realizację projektu „Niezwykły Urok Rzek – Turystyka” (NURT) ze środków PROW 2007-2013 w ramach Programu oś 4 „Leader” został rozpatrzony pozytywnie. Umowa na realizację tego projektu została podpisana z dniem 23.04.2013 r. Projekt realizowano wraz:
  • LGD „Ziemi Mińskiej”,
  • LGD „Razem ku Lepszej Przyszłości”,
  • LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”,
  • Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”,
  • LGD „Natura i Kultura”,
  • Stowarzyszeniem LGD „Forum powiatu Garwolińskiego”.
Wniosek opiewał na Kwotę 147 000,55 zł i udział LGD „RW” wynosił 26 953,58 zł.
Celem projektu było zwiększenie wiedzy mieszkańców i turystów obszaru Partnerów Projektu na temat lokalnych rzek poprzez wydanie folderu – przewodnika. By osiągnąć cel główny należało zrealizować następujące cele szczegółowe:
wzrost zainteresowania mieszkańców i turystów lokalnymi rzekami oraz obszarem działania Partnerów Projektu poprzez organizację spływów kajakowych.
Wypromowanie obszaru objętego LSR Partnerów Projektu poprzez organizację konkursu fotograficznego.
W ramach projektu przeprowadzono warsztaty fotograficzne dla lokalnej społeczności partnerów projektu. Warsztaty miały na celu przygotowanie potencjalnych uczestników konkursu fotograficznego. Poniżej załączono zdjęcia z przeprowadzonych warsztatów. W warsztatach wzięło 50 osób. Konkurs fotograficzny został przeprowadzony w dn. 1.06 – 15.09.2013 r.

Uczestnicy konkursu złożyli następujące zdjęcia konkursowe:
Folder promujący rzeki leżące na terenie LSR Partnerów Projektu wydano do dnia 15.11.2013 roku. Konferencja podsumowująca odbyła się 28-29.11.2013 roku.
Na konferencji podsumowującej rozstrzygnięto konkurs fotograficzny i wręczono nagrody
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl