"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Punkt Doradztwa - Dowiedz się więcej


   

Punkt Doradztwa - Dowiedz się więcej” został otwarty w 2017 r. w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego i LGD „Równiny Wołomińskiej”. Obecnie działalność punktu jest kontynuowana i przedłużona na lata 2018 - 2019. Zadaniem punktu jest świadczenie bezpłatnego doradztwa dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z zakresu:
 • pozyskiwania środków zewnętrznych z UE
 • doradztwa prawnego
 • doradztwa księgowego
 • fundraisingu i promocji lokalnych organizacji
 • doradztwa organizacyjnego podnoszącego skuteczność NGO
Punkt Doradztwa oprócz prowadzonego poradnictwa będzie organizował również spotkania warsztatowe dla NGO’s ze specjalistami z danej dziedziny tzn. księgowymi, prawnikami, specjalistami od fundraisingu, promocji i skuteczności, którzy będą zapoznawali uczestników z obecnie obowiązującymi przepisami i następującymi w nich zmianami. Będą również podpowiadali jak założyć i poprowadzić stowarzyszenie czy też fundację oraz pomogą w nawiązywaniu kontaktów z działającymi na obszarze Powiatu Wołomińskiego i LGD „Równiny Wołomińskiej organizacjami pozarządowymi. Spotkania ułatwią również pozyskiwanie partnerów do projektów, które będą mogły być realizowane w nowej perspektywie PROW 2014 – 2020.

Adres: ul. Wileńska 36A 05-200 Wołomin, II piętro (poddasze)
Giełda Partnerów
Godziny otwarcia: 
wtorek: 16:00 - 20:00 
środa: 16:00 - 20:00 
czwartek: 16:00 - 20:00 
tel: (22) 760 80 25, tel. kom.: 664 183 296

 


Punkt Doradztwa - Dowiedz się Więcej dla NGO w 2019 r. współfinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego
 • Kwota otrzymanej dotacji: 30 000,00 PLN
 • Udział środków własnych: 9 790,00 PLN
 • Wkład własny osobowy:  3 300,00 PLN
 • Wkład rzeczowy:                1 080,00 PLN
 • Łączny koszt projektu:       44 170,00 PLN


Dyżury specjalistów 2019r.:


Doradztwo prawne - Rafał Gierdal:

              Styczeń                                                    Luty                                             Marzec
 
10.01.2019r. - 18.30 - 19.30,                 07.02.2019r. - 18:30 - 19:30           07.03.2019r. - 18:30 - 19:30
17.01.2019r. - 18.30 - 19.30,                 14.02.2019r. - 18:30 - 19:30           14.03.2019r. - 18:30 - 19:30
24.01.2019r. - 18.30 - 19.30,                 21.02.2019r. - 18:30 - 19:30           21.03.2019r. - 18:30 - 19:30
31.01.2019r. - 18.30 - 19.30                  28.02.2019r. - 18:30 - 19:30           28.03.2019r. - 18:30 - 19:30

              Kwiecień                                                   Maj                                             Czerwiec
 
04.04.2019r. - 18.30 - 19.30,                  09.05.2019r. - 18:30 - 19:30           06.06.2019r. - 18:30 - 19:30
11.04.2019r. - 18.30 - 19.30,                  16.05.2019r. - 18:30 - 19:30           13.06.2019r. - 18:30 - 19:30                   
18.04.2019r. - 18.30 - 19.30,                  23.05.2019r. - 18:30 - 19:30           27.06.2019r. - 18:30 - 19:30
25.04.2019r. - 18.30 - 19.30                   30.05.2019r. - 18:30 - 19:30           

               Lipiec                                                   Sierpień                                               Wrzesień
 
04.07.2019r. - 18.30 - 19.30                                  URLOP                             05.09.2019r.  - 18:30 - 19:30
11.07.2019r. - 18.30 - 19.30                                                                           12.09.2019r.  - 18:30 - 19:30
18.07.2019r. - 18.30 - 19.30                                                                           19.09.2019r.  - 18:30 - 19:30
25.07.2019r. - 18.30 - 19.30                                                                           26.09.2019r.  - 18:30 - 19:30

            Październik                                             Listopad                                           Grudzień 
 
10.10.2019r. - 18.30 - 19.30                    07.11.2019 - 19:00 - 20:00               05.12.2019 - 19:00 - 20:00
17.10.2019r. - 18.30 - 19.30                    14.11.2019 - 19:00 - 20:00               12.12.2019 - 18:30 - 20:00  
24.10.2019r. - 19.00 - 20.00                    21.11.2019 - 19:00 - 20:00               19.12.2019 - 18:30 - 20:00
31.10.2019r. - 19.00 - 20.00                    28.11.2019 - 19:00 - 20:00                                                          
 
 
Doradztwo organizacyjne i podnoszące skuteczność NGO, Fundraising i Promocja lokalnych organizacji - Andrzej Rybus - Tołłoczko
 
              Styczeń                                                     Luty                                                Marzec         

16.01.2019. - 16.00 - 18.00                   07.02.2019  - 16:00 - 18:00              07.03.2019 - 16:00 - 18:00
30.01.2019  - 16.00 - 18.00                   19.02.2019  - 16:00 - 18:00              20.03.2019 - 16:00 - 18:00

 

              Kwiecień                                                    Maj                                               Czerwiec

01.04.2019 - 16:00 - 18:00                      09.05.2019 - 16:00 - 18:00              05.06.2019 - 16:00 - 18:00
18.04.2019 - 16:00 - 18:00                16.05.2019 - 16:00 - 18:00  19.06.2019 - 16:00 - 18:00
                        22.05.2019 - 16:00 - 18:00              

                Lipiec                                                   Sierpień                                           Wrzesień         

09.07.2019. - 16.00 - 18.00                   27.08.2019  - 16:00 - 18:00              11.09.2019 - 16:00 - 18:00
                                                                                                                        24.09.2019 - 17:00 - 19:00

 

           Październik                                              Listopad                                          Grudzień

08.10.2019 - 16:00 - 18:00                      07.11.2019 - 16:00 - 18:00              03.12.2019 - 16:00 - 18:00
30.10.2019 - 17:00 - 19:00                20.11.2019 - 16:00 - 18:00  10.12.2019 - 18:00 - 20:00    


Doradztwo Księgowe - Danuta Cholewa - Dom Prawno - Finansowy Sp.z o.o.

30.01.2019r. w godz. 16.00 - 18.00
20.02.2019r. w godz. 16:00 - 18:00
27.03.2019r. w godz. 16:00 - 18:00
17.04.2019r. w godz. 16:00 - 18:00
16.05.2019r. w godz. 16:00 - 18:00
19.06.2019r. w godz. 16:00 - 18:00
17.07.2019r. w godz. 16:00 - 18:00
24.08.2019r. w godz. 16:00 - 18:00
WRZESIEŃ - URLOP 
23.10.2019r. w godz. 16:00 - 18:00
20.11.2019r. w godz. 16:00 - 18:00
18.12.2019r. w godz. 16:00 - 18:00


Punkt Doradztwa - Dowiedz się Więcej dla NGO w 2018 r. współfinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego
 • Kwota otrzymanej dotacji: 30 000,00 PLN
 • Udział środków własnych: 9 790,00 PLN
 • Wkład własny osobowy:     3 300,00 PLN
 • Wkład rzeczowy:                1 080,00 PLN
 • Łączny koszt projektu:       44 170,00 PLN

Dyżury specjalistów 2018r.:

Doradztwo prawne - Andrzej Melan:

              Styczeń                                                    Luty                                             Marzec
 
04.01.2018r. - 18.00 - 19.00,                 01.02.2018 - 18.00 - 19.00            08.03.2018 - 18.00 - 19.00
11.01.2018r. - 18.00 - 19.00,                 08.02.2018 - 18.00 - 19.00            15.03.2018 - 18.00 - 19.00
18.01.2018r. - 18.00 - 19.00,                 15.02.2018 - 18.00 - 19.00            22.03.2018 - 18.00 - 19.00
25.01.2018r. - 18.00 - 19.00                  22.02.2018 - 18.00 - 19.00            29.03.2018 - 18.00 - 19.00
 

              Kwiecień                                                 Maj                                              Czerwiec

05.04.2018 r. - 18:00 - 19:00                10.05.2018 - 18:00 - 19:00              07.06.2018 - 18:00 - 19:00
12.04.2018 r. - 18:00 - 19:00                17.05.2018 - 18:00 - 19:00              14.06.2018 - 18:00 - 19:00
19.04.2018 r. - 18:00 - 19:00                24.05.2018 - 18:00 - 19:00              21.06.2018 - 18:00 - 19:00
26.04.2018 r. - 18:00 - 19:00                31.05.2018 - 18:00 - 19:00              28.06.2018 - 18:00 - 19:00

 


                 Lipiec                                                 Sierpień                                        Wrzesień


05.07.2018 r. - 18:00 - 19:00                09.08.2018 - 18:00 - 19:00              06.09.2018 - 18:00 - 19:00
12.07.2018 r. - 18:00 - 19:00                16.08.2018 - 18:00 - 19:00              13.09.2018 - 18:00 - 19:00
19.07.2018 r. - 18:00 - 19:00                23.08.2018 - 18:00 - 19:00              20.09.2018 - 18:00 - 19:00
26.07.2018 r. - 18:00 - 19:00                30.08.2018 - 18:00 - 19:00              27.09.2018 - 18:00 - 19:00

            Październik                                             Listopad                                        


04.10.2018 r. - 18:00 - 19:00                08.11.2018 - 18:00 - 19:00              
11.10.2018 r. - 18:00 - 19:00                15.11.2018 - 18:00 - 19:00           
18.10.2018 r. - 18:00 - 19:00                22.11.2018 - 18:00 - 19:00        
25.10.2018 r. - 18:00 - 19:00                29.11.2018 - 18:00 - 19:00             

 

Doradztwo Księgowe - Danuta Cholewa - Dom Prawno - Finansowy Sp.z o.o.

Środa 17.01.2018r. w godz. 16.00 - 18.00
Środa 21.02.2018r. w godz. 16:00 - 18:00
Środa 21.03.2018r. w godz. 16:00 - 18:00
Środa 18.04.2018r. w godz. 16:00 - 18:00
Środa 16.05.2018r. w godz. 16:00 - 18:00
Środa 20.06.2018r. w godz. 16:00 - 18:00
Środa 18.07.2018r. w godz. 16:00 - 18:00
Środa 08.08.2018r. w godz. 16:00 - 18:00
Miesiąc wrzesień 2018 - urlop
Środa 17.10.2018r. w godz. 16:00 - 18:00
Środa 21.11.2018r. w godz. 16:00 - 18:00
Środa 19.12.2018r. w godz. 16:00 - 18:00
 
Doradztwo organizacyjne i podnoszące skuteczność NGO, Fundraising i Promocja lokalnych organizacji - Andrzej Rybus - Tołłoczko
 
              Styczeń                                                     Luty                                                Marzec         

09.01.2018r. - 16.00 - 18.00                   13.02.2018  - 16:00 - 18:00              13.03.2018 - 16:00 - 18:00
23.01.2018r. - 17.30 - 19.30                    21.02.2018  - 16:00 - 18:00             20.03.2018 - 16:00 - 18:00

 

              Kwiecień                                                    Maj                                               Czerwiec

03.04.2018 - 16:00 - 18:00                      23.05.2018 - 15:00 - 17:00              04.06.2018 - 16:00 - 18:00
17.04.2018 - 16:00 - 18:00                      24.05.2018 - 16:00 - 18:00              21.06.2018 - 16:00 - 18:00
 
              Lipiec                                                     Wrzesień                                     Październik

10.07.2018 - 16:00 - 18:00                       04.09.2018 - 16:00 - 18:00              23.10.2018 - 15:00 - 17:00
17.07.2018 - 16:00 - 18:00                       18.09.2018 - 16:00 - 18:00              29.10.2018 - 15:30 - 17:30

             Listopad                                                  Grudzień                                     

13.11.2018 - 16:00 - 18:00                       11.12.2018 - 16:00 - 17:00 i 19:00 - 20:00              
21.11.2018 - 15:00 - 17:00                       27.12.2018 - 16:00 - 18:00               

Punkt Doradztwa - Dowiedz się Więcej dla NGO w 2017 r. współfinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego
 • Kwota otrzymanej dotacji: 30 000,00 PLN
 • Udział środków własnych: 27 473,20 PLN
 • Wkład własny osobowy:  3 900,00 PLN
 • Wkład rzeczowy:                13 200,00 PLN
 • Łączny koszt projektu:       74 573,20 PLN

Dyżury specjalistów 2017 r.:

Doradztwo Księgowe 

                 Luty                                                   Marzec                                         Kwiecień
 
14.02.2017r. - 18.00 - 20.00                  14.03.2017 - 18.00 - 20.00            04.04.2017 - 18.00 - 20.00
28.02.2017r. - 18.00 - 20.00                  28.03.2017 - 18.00 - 20.00            11.04.2017 - 18.00 - 20.00
                                                                                                                     18.04.2017 - 18.00 - 20.00
                                                                                                                     25.04.2017 - 18.00 - 20.00
 

                  Maj                                                 Czerwiec                                             Lipiec
  
09.05.2017 r. - 18:00 - 20:00                06.06.2017 - 18:00 - 20:00              04.07.2017 - 18:00 - 20:00
16.05.2017 r. - 18:00 - 20:00                13.06.2017 - 18:00 - 20:00              11.07.2017 - 18:00 - 20:00
23.05.2017 r. - 18:00 - 20:00                20.06.2017 - 18:00 - 20:00              18.07.2017 - 18:00 - 20:00
30.05.2017 r. - 18:00 - 20:00                27.06.2017 - 18:00 - 20:00              25.07.2017 - 18:00 - 20:00

 


              Sierpień                                             Wrzesień                                        Październik


              URLOP                                   05.09.2017 - 18:00 - 20:00               03.10.2017 - 18:00 - 20:00
                                                             12.09.2017 - 18:00 - 20:00               10.10.2017 - 18:00 - 20:00
                                                             19.09.2017 - 18:00 - 20:00               17.10.2017 - 18:00 - 20:00
                                                             26.09.2017 - 18:00 - 20:00               24.10.2017 - 18:00 - 20:00
                                                                                                                      31.10.2017 - 18:00 - 20:00

              Listopad                                             Grudzień                                        


07.11.2017 r. - 18:00 - 20:00                05.12.2017 - 18:00 - 20:00             
14.11.2017 r. - 18:00 - 20:00                12.12.2017 - 18:00 - 20:00          
21.11.2017 r. - 18:00 - 20:00                19.12.2017 - 18:00 - 20:00        
28.11.2017 r. - 18:00 - 20:00                   

copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl