"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Katalog Gospodarstw Agroturystycznych, Szlaki

Przewodnik turystyczny wydany w ramach projektu współpracy RAT - Rzeki Atrakcyjne Turystycznie. Prezentuje obszar trzech Lokalnych Grup Działania: SLGD "Tygiel Doliny Bugu", LGD "Bądźmy Razem" i LGD "Równiny Wołomińskiej"
Katalog oferty turystycznej obszaru LGD „RW”. Zawiera ofertę noclegów, wzbogaconych o tradycyjną kuchnię i propozycję dodatkowych zajęć. W publikacji przedstawiamy propozycje edukacji ekologicznej, warsztatów o tradycjach i kulturze tego regionu, plenerów malarskich i spotkań artystycznych.(2014 r.)
Mały katalog zawiera oferty gospodarstw agroturystycznych znajdujących się na terenie działania LGD Równiny Wołomińskiej. Ze względu na różny zakres świadczonych usług oferty zostały podzielone na cztery rodzaje pozwalając możliwie łatwo odszukać właściwą. Oferta agroturystyczna to nie tylko baza noclegowa na wsi, ale przede wszystkim olbrzymie zaplecze do realizacji programów edukacyjnych i rekreacyjny ch. To także miejsca gdzie można zorganizować wyjątkowe uroczystości rodzinne bądź towarzyskie.(2012 r.)
Katalog produktów lokalnych i rękodzieła z obszaru działania LGD „Równiny Wołomińskiej”
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl